UBND tỉnh Hà Nam – Chỉ định nhà đầu tư xây dựng làng nghề thêu ren

UBND tỉnh Hà Nam vừa phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng Điểm du lịch làng nghề thêu ren và khu dân cư xã Thanh Hà, huyện Thanh Liêm.

Theo đó, Dự án có tổng mức đầu tư hơn 89 tỷ đồng, hình thức lựa chọn nhà đầu tư là chỉ định nhà đầu tư (1 nhà đầu tư trúng sơ tuyển), phương thức lựa chọn nhà đầu tư là 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ, lựa chọn nhà đầu tư trong quý I/2018.
Trước đó, Đề xuất Dự án Đầu tư xây dựng Điểm du lịch làng nghề thêu ren và khu dân cư xã Thanh Hà, huyện Thanh Liêm theo hình thức PPP (hợp đồng BT) của Công ty TNHH Hợp Tiến đã được UBND tỉnh Hà Nam phê duyệt vào tháng 8/2017. Nhà đầu tư được hoàn vốn bằng các khu đất ở và đất công nghiệp (tại các lô LK 11, LK 12, CN 2, CN 6) và được giao thực hiện Dự án Đầu tư hạ tầng kỹ thuật khu đất 9,98 ha còn lại theo Quy hoạch xây dựng Điểm du lịch làng nghề ren và khu dân cư xã Thanh Hà, huyện Thanh Liêm để hoàn vốn đầu tư.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *